page_banner

Pouches ລຸ່ມ Gusseted

  • Bottom Gusseted Pouches

    Pouches ລຸ່ມ Gusseted

    ຖົງ gusset ທາງລຸ່ມແມ່ນຖົງປົກຢືນທີ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. gussets ທາງລຸ່ມແມ່ນພົບຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງກະເປົາທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຕື່ມເຂົ້າໄປໃນລຸ່ມ plow, K-seal, ແລະ gussets ລຸ່ມ. K-Seal Bottom ແລະ Plow Bottom gusset pouches ຖືກປ່ຽນແປງຈາກກະດຸມ gusset ຮອບເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຫຼາຍຂື້ນ.